Wytyczne dotyczące COVID-19


Wytyczne dla klienta według gov.pl
Klient nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:

* występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
* jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
* zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
* w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
W Gabinecie:
* Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
* Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
* Klient przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
* Nie dotykamy testerów
* Przychodzimy punktualnie.
*Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.
*Zapewniamy klientom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) w obszarze recepcji/kasy lub przy wejściu/wyjściu.